Logo-ontwerp

In de loop der tijd zijn er tal van logo's ontworpen voor diverse doeleinden. Naast veelvuldig gebruik op het scherm, is het in enkele projecten vereist geweest om het logo op drukwerk te plaatsen.

In alle gevallen heeft de opdrachtgever een voorstel gekregen met enkele variaties waaruit gekozen kon worden. Uiteraard zijn deze voorstellen toegespitst op de wensen en eisen van de opdrachtgever.

Om aan te tonen wat Keloid Media zoal aan logo-ontwerp heeft opgeleverd, staan op deze pagina enkele voorbeelden.