afbeelding vanNexus Fileplanontbijtspel

Nexus Fileplanontbijtspel

Voor een presentatie-cd-rom van Nexus, voor het Fileplanontbijt 2005, is een spel bedacht en ontworpen waarin de speler zijn weg van huis naar kantoor aan elkaar moet puzzelen. Omdat het spel zich richt op regio Rotterdam, zijn enkele bekende punten van deze stad in het ontwerp verwerkt.

Het project is in opdracht van Zicht Online uitgevoerd.