De Watermanager

Nederland waterland. Toch zijn vele scholieren zich niet bewust van de grote rol die water voor ons land speelt. Het spel De Watermanager is ontwikkeld om leerlingen van basis- en middelbaar onderwijs duidelijk te maken welke voor- en nadelen het water met zich meebrengt.

Het spel bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een quiz en een oefengedeelte. Eerst wordt de kennis getoetst en daarna mogen de leerlingen aan de slag. Onder verschillende weersomstandigheden zien zij wat er gebeurt als zij dijken verplaatsen, dammen bouwen, mossels oogsten... En oh ja, als het goed is dan doen zij ook de stormvloedkering op tijd dicht. De Watermanager moet overal op letten!

Keloid Media heeft dit spel ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.