Jure.nl

De opdracht was om een overzichtelijke, gebruiks- vriendelijke website te ontwerpen waarmee juridische professionals snel en gemakkelijk door duizenden rechterlijke uitspraken kunnen zoeken. Het resultaat is een strak en zakelijk ontwerp voor de website Jure.nl dat zeer positief ontvangen is in de juridische wereld.

 

Keloid Media is verantwoordelijk voor het logo, het ontwerp van de website en de bouw van de XHTML-sjablonen. Dit project is in samenwerking met Blue Horizon uitgevoerd.